Aktuality

 

Odečty

 

Dne 29.11.2019 od 9:00 do 17:30 bude proveden odečet rozdělovačů topných nákladů na radiátorech a odpočet vodoměrů.

Práce bude provádět TECHSTAIN s.r.o. -  p. Proček  tel. 777 217 760

Oznámení je ke stažení zde: 


 

 

Upozornění

 

Od 14.10.2019 do 30.10.2019 bude v domě probíhat výměna hlavních jističů před elektroměrem.

Z tohoto důvodu dojde k vypnutí el. energie na daném patře v časech a termínech které jsou

stanoveny v tabulce zde: 

 

Případné dotazy zodpoví pan Michalczyk byt č.57

 


 

 

Oznámení

 

V úterý 1.10.2019 bude úřední den správce BD zrušen z důvodu školení.

Paní Martina Teprová děkuje za pochopení.


 

 

Oznámení

 

Správce domu paní Martina Teprová bude 8-14.7.2019 čerpat dovolenou.

Děkuje za pochopení.


 

 

Upozornění

 

Prosíme nájemníky bytů č. 1, 6, 12, 45, 60 o zpřístupnění sklepních kójí 8.7.2019 a to z důvodu výměny ventilů ústředního topení.

Děkujeme

Informace jsou k nahlédnutí zde: 


 

 

Upozornění

 

Dne 17.6.2019 od 7:00 hodin bude v našem domě provedena kontrola technického stavu balkónů.

Podrobné informace jsou k nahlédnutí zde: 

Děkujeme za pochopení.


 

 

Členská schůze

 

Dne 21.5.2018 v 18:30 hodin se koná v sále Domova důchodců Korýtko členská schůze BD Mezírka 16, prezentace členů od 18:00 hodin

Pozvánka s body jednání je k nahlédnutí zde: 

Formulář plné moci je ke stažení zde: 

Zpráva o hospodaření BD Mezírka 16 za rok 2018 je k nahlédnutí zde:  ( přístupové heslo si vyžádejte od členů představenstva, nebo kontrolní komise).

Zveme všechny členy BD Mezírka 16.


 

 

Upozornění

 

Od 8.4.2019 do 15.4.2019 bude malý výtah mimo provoz z důvodů výměny nosných lan a trakčního kola.

Dále bude provedena montáž světelných závor a přístupového systému pro vjezd do suterénu.

Po dobu prací prosíme nájemníky o trpělivost a pochopení.

Upozornění od CENOK výtahy je k nahlédnutí zde: 


 

 

Vyúčtování služeb za rok 2018

 

Dne 31.3.2019 od 18:00 do 20:00 hod. budou v kanceláři družstva předávány protokoly o vyúčtování služeb za rok 2018.

Od převzetí vyúčtování běží reklamační lhůta 30 dnů. Po ukončení reklamační doby budou přeplatky vyplaceny z běžného účtu nebo pokladny BD. Nedoplatky z vyúčtování služeb budou navedeny na SIPO v 6/2019.


 

 

Kontrola plynoinstalace

 

Žádáme nájemníky bytů č.

1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,15,16,17,18,21,22,23,24,27,28,29,30,33,34,35,36,39,40,41,42,45,46,47,48,51,

52,53,54,57,58,59,60,63,64,65,66,69,70,

o zpřístupnění bytů k provedení kontroly plynoinstalace.

Kontrola bude provedena dne 21.3.2017 od 8:00 do 18:00

Děkujeme za pochopení.


 

 

Postup při přestavbě bytového jádra a jiných stavebních úprav

 

Ze zákona je Bytové družstvo Mezírka 16 ( dále jen BD ) povinno zaznamenávat do technické dokumentace stavební změny domu.

 

Jak začít – stavebním povolením, nebo bez něho ?

 

Přestavba bytového jádra ( koupelna, WC ).

Pokud stavebník ( nájemník – družstevník ) použije lehký stavební materiál např. Sádrokarton, Ytong a nahradí jím dosavadní „umakart“, nezasáhne do společného rozvodu plynu, vody, elektroinstalace a odpadů, není zapotřebí stavebního povolení.

Zůstává však povinnost ohlásit BD rozsah stavebních prací.

 

Důvod, proč stavebník ( nájemník – družstevník ) musí ohlásit BD stavební práce.

1. BD musí do technické dokumentace domu zapsat změnu, že v bytě xy jsou provedeny stavební úpravy v ohlášeném rozsahu.

2. Stavebník musí brát na vědomí, že zatížení tíhou stavebního materiálu např. jen o váze 1000 kg    a takovou úpravu časem provede všech 72 bytů, tak zátěž domu se zvedne o 72 tun !

3. Vyzděná stavba koupelny, WC nemá nosnou podporu souseda pod ním. Stojí vlastně na stropě souseda a jeho „umakartové“ jádro netvoří žádnou pevnostní podporu stropu.

4. U všech domů našeho typu byla provedena injektáž ( zpevnění panelů ) od 1.p. do 6.p. z důvodu nedostatečné pevnosti ( nosnosti ) pro 13podlažní dům.

5. BD musí zajistit bezpečnost stavby ( domu ) jako celku.

 

Větší stavební úpravy.

Zásahem do nosné konstrukce domu, rozvodu plynu, elektroinstalace, protipožárních opatření, vlivu na životní prostředí a je ohrožena bezpečnost stavby, pak se ze zákona vyžaduje projektová dokumentace, stavební povolení a následná revize.

 

Dozoru stavebního úřadu podléhají i stavby a práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení !

 

Prosíme nájemníky – družstevníky za pochopení. Nejedná se o samozvanou zvůli představenstva BD, ale o oprávněnou starost za dodržování zákonů, předpisů a norem. Starostí nás všech nejsou jen krásné byty uvnitř, ale taky vzhled a bezpečnost domu jako celku.

 

Dokument je ke stažení zde


Obsah stránek roku 2014 – 2018 najdete v sekci - Archiv stránek.


TOPlist