Aktuality

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Představenstvo Bytového družstva Mezírka 16, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Petruškova 2764/16, PSČ 700 30,                 IČ: 030 33 228, svolává dle čl. 23 stanov členskou schůzi bytového družstva


Datum a místo konání: 22.5. 2024 v 18:00 hodin, prezence členů od 17:30 hodin                                            Jídelna základní školy a mateřské školy Ostrava - Zábřeh                                            Volgogradská 6B

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího
 3. Seznámení s dosavadní činností orgánů BD a zprávou o hospodaření za       rok 2023
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2023
 5. Schválení podmínek stavebních úprav v bytech BD Mezírka 16
 6. Schválení nového Sazebníku poplatků BD Mezírka 16
 7. Seznámení s úpravou Domovního řádu BD Mezírka 16
 8. Volba náhradníků do představenstva
 9. Volba náhradníků do kontrolní komise
 10. Diskuse
 11. Závěr
 12. Představení technologie Tep. čerpadlo + Fotovoltaika pro náš bytový dům

 

Nemůžete-li se členské schůze zúčastnit, můžete se pro účast na členské schůzi nechat zastoupit. Plná moc pro zastupování musí být písemná.

 

Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než 1/3 všech členů družstva. V případě zastupování se zástupce člena družstva prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.

Formulář plné moci je ke stažení na našich webových stránkách, nebo u členů představenstva.

(www.mezirka16.cz - Dokumenty ke stažení)

 

Podmínky stavebních úprav a Návrh Sazebníku poplatků jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách a  jako příloha pozvánky na členskou schůzi poslané e-mailem.   

(www.mezirka16.cz - Dokumenty ke stažení – Návrhy pro schůzi - Nabídky stavebních spořitelen)

Účetní uzávěrka za rok 2023 je k nahlédnutí na našich webových stránkách.   

(www.mezirka16.cz - Dokumenty ke stažení – Zpráva o hospodaření)

 

www.mezirka16.cz.

V Ostravě dne 7.května 2024, představenstvo BD.


 

 

Vyúčtování služeb 2023

V pondělí 15.4.2024 od 18:00 do 19:00 bude v kanceláři družstva (v suterénu domu) probíhat výdej Vyúčtování služeb za rok 2023.

 

Druhý termín ve čtvrtek 18.4.2024 od 18:00 do 18:20.

 

 

 

Současně bude provedena kontrola

 • bankovního účtu 
 • kontaktů (telefonního čísla, emailové adresy)
 • seznamu osob v bytové jednotce

Pokud byla v poslední době nějaká změna u výše uvedených údajů, prosíme o nahlášení.

 

 

Představenstvo BD

 

 


 

 

 

ODSTÁVKA   TEPLA  A  TEPLÉ VODY

 

Z důvodu opravy společnost Veolia Energy přeruší dodávku tepla a teplé vody

dne 20.11.2023 od 6:30 do 20:00

 

  leták


 


POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Představenstvo Bytového družstva Mezírka 16, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Petruškova 2764/16, PSČ 700 30,
IČ: 030 33 228, svolává dle čl. 23 stanov členskou schůzi bytového družstva


Datum a místo konání: 1.11. 2023 v 18:00 hodin, prezence členů od 17:30 hodin,
                                      Jídelna základní školy a mateřské školy Ostrava - Zábřeh  
                   Volgogradská 6B                                               

Program jednání:

1.    Zahájení
2.    Volba předsedajícího
3.    Výběr banky pro refinancování stávajícího hypotečního úvěru
4.    Volba náhradníků do představenstva
5.    Volba náhradníků do kontrolní komise  
6.    Diskuse
7.    ZávěrNemůžete-li se členské schůze zúčastnit, můžete se pro účast na členské schůzi nechat zastoupit. Plná moc pro zastupování musí být písemná.

Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než 1/3 všech členů družstva. V případě zastupování se zástupce člena družstva prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.

Formulář plné moci je ke stažení na našich webových stránkách, nebo u členů představenstva.
(www.mezirka16.cz - Dokumenty ke stažení)

Nabídky hypotečních společností jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách a  jako příloha pozvánky na členskou schůzi poslané e-mailem.    
(www.mezirka16.cz - Dokumenty ke stažení – Návrhy pro schůzi - Nabídky stavebních spořitelen)

www.mezirka16.cz.

V Ostravě dne 17.řijna 2023, představenstvo BD.


 

 

 

VÝZVA

 

Blíží se konec fixace úrokové sazby hypotečního úvěru družstva u Raiffeisen  stavební spořitelny. Z tohoto důvodu začalo družstvo jednat s hypotečními společnostmi o nové úrokové sazbě. Nová úroková sazba by mohla být mezi 4,75% až 5%. Abychom mohli dát bance přesnější informace o celkové částce úvěru hypotéky, obracíme se na družstevníky, jestli je někdo, kdo chce doplatit část úvěru přepočtenou na bytovou jednotku, která je mu pronajata.

Po zaplacení se družstevník nebude dále podílet na splácení tohoto úvěru a v novém Výpočtovém listě u položky Splátka úvěru bude 0,-Kč.

 

Vážní zájemci o doplacení, ať se přihlásí představenstvu do 22.10.2023.

 

Jedná se o tyto částky:

    Byt 3+1                    byt 2+1(byt 1 a 4)          byt 2+1(byt 2 a 3)          byt 1+kk

363.327,62 Kč               337.206,71 Kč               337.889,95 Kč          156.042,19 Kč

 

Pokud někdo potřebuje další informace o doplacení hypotečního úvěru, prosím využívejte emailovou komunikaci (mezirka16@seznam.cz), popř. telefon (724 940 216).

Bližší informace o nové úrokové sazbě hypotečního úvěru budou představeny na členské schůzi, která proběhne po obdržení všech informací od hypotečních společností.


 

UPOZORNĚNÍ

V našem domě bude probíhat výměna vodoměrů TV a SV + výměna Rádiových indikátorů topných nákladů.              

Dne 20.7.2023 od 8:00 pro byty 72 - 37

Dne 21.7.2023 od 8:00 pro byty 36 - 1

Žádáme Vás o zpřístupnění bytů a volný přístup k vodoměrům a radiátorům.

Oznámení pro byty 72 - 37

Oznámení pro byty 36 - 1


 

 

 

Paní Teprová nebude k zastižení v těchto terminech z důvodu čerpání dovolené :
 21.6.2023-30.6.2023 a 7.8.2023-18.8.2023

 


 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Představenstvo Bytového družstva Mezírka 16, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Petruškova 2764/16, PSČ 700 30,
IČ: 030 33 228, svolává dle čl. 23 stanov členskou schůzi bytového družstva

Datum a místo konání:     24. 5. 2023 v 18:00 hodin, prezence členů od 17:30 hodin,
                                            Restaurace Citadela (Volgogradská 3057/61a)
                                            Ostrava - Zábřeh

 

Program jednání:
1.    Zahájení
2.    Volba předsedajícího
3.    Seznámení s dosavadní činností orgánů BD a zprávou o hospodaření za rok 2022
4.    Schválení účetní závěrky za rok 2022
5.    Volba náhradníků do představenstva
6.    Volba náhradníků do kontrolní komise  
7.    Diskuse
8.    Závěr.

Nemůžete-li se členské schůze zúčastnit, můžete se pro účast na členské schůzi nechat zastoupit. Plná moc pro zastupování musí být písemná.

Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než 1/3 všech členů družstva. V případě zastupování se zástupce člena družstva prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.

Formulář plné moci je ke stažení na našich webových stránkách, nebo u členů představenstva.
(www.mezirka16.cz - Dokumenty ke stažení)

Účetní uzávěrku za rok 2022 je k nahlédnutí na našich webových stránkách.    
(www.mezirka16.cz - Dokumenty ke stažení – Zpráva o hospodaření)

 

www.mezirka16.cz.

V Ostravě dne 9.května 2023, představenstvo BD.


 


 

Vyúčtování služeb 2022

1.  V neděli 9.4.2023 od 18:00 do 19:00 bude v kanceláři družstva (v suterénu domu) probíhat výdej Vyúčtování služeb za     rok 2022. Prosíme o dodržování (pokud možno) následného harmonogramu :
18:00 – 18:15 – 1 , 2 a 3 patro
18:15 – 18:30 – 4 , 5 a 6 patro
18:30 – 18:45 – 7 , 8 a 9 patro
18:45 – 19:00 – 10 , 11 , 12 a 13 patro

2.  Ve čtvrtek 13.4.2023 od 18:00 do 18:20 pro ty, kdo nemůžou v neděli.

Současně bude provedena kontrola
-    bankovního účtu  
-    kontaktů (telefonního čísla, emailové adresy)
-    seznamu osob v bytové jednotce
Pokud byla v poslední době nějaká změna u výše uvedených údajů, tak si je připravte k nahlášení.Představenstvo BD


 

Správce domu: Martina Teprová (IČ: 052 16 796)
kancelář: B.Četyny 3025/15, 700 30 Ostrava –Bělský Les
úřední hodiny: úterý a středa: 9,00-12,30 a 13,00-17,00
kontakt: mobil: 604896199, e-mail: martina.teprova@centrum.cz


OZNÁMENÍ O NAVÝŠENÍ CEN DODAVATELŮ
S PLATNOSTÍ OD 1.1.2023
VEOLIA ENERGIE ČR:
Teplo průměrné navýšení o 49 %
Teplá voda průměrné navýšení o 49 %OVaK
Studená voda průměrné navýšení o 9,7 %

 

Doporučuji provést navýšení záloh na výše uvedené služby. Navýšení můžete provést osobně v mé kanceláři (Martina Teprová, B.Četyny 3025/15, 700 30 Ostrava – Bělský Les, úřední hodiny: úterý a středa: 9,00-12,30 a 13,00-17,00), nebo prostřednictví e-mailu: martina.teprova@centrum.cz, popř. telefonicky: 604896199 .

Upozornění: v době od 23.12.2022 do 30.12.2022 budu čerpat dovolenou. Děkuji za pochopení.


Kdo chce provést navýšení s platností od 1.1.2023 a platí prostřednictvím SIPO, nutno nahlásit do 16.12.2022.


Martina Teprová
Správce domu


 

 


 

 

Nové Výpočtové listy

 

Ve čtvrtek 7.7.2022 od 19:00 do 20:00 bude v kanceláři družstva (v suterénu domu) probíhat výdej Výpočtových listů platných od 1.8.2022. Prosíme o jejich vyzvednutí.

 

Představenstvo BD


 

Oznámení od spravce domu pí. Martiny Teprové o její nepřítomnosti v termínech :

22.6.2022-1.7.2022

15.8.2022-26.8.2022


 

VYPLÁCENÍ  PŘEPLATKU VYÚČTOVÁNÍ  SLUŽEB 2021

V pondělí 30.05.2022 od 18:00 do 18:15 proběhne výplata přeplatků Vyúčtování služeb za rok 2021 v kanceláři BD (suterén domu).   

Platí pro byty 14, 19, 22, 38, 43, 69.

S pozdravem   BD

 

                         POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

           Představenstvo Bytového družstva Mezírka 16, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Petruškova 2764/16, PSČ 700 30,
                                           IČ: 030 33 228, svolává dle čl. 23 stanov členskou schůzi bytového družstva


Datum a místo konání: 25. 5. 2022 v 18:00 hodin, prezence členů od 17:30 hodin, sál Domova Korýtko

Program jednání:  

 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího
 3. Seznámení s dosavadní činností orgánů BD a zprávou o hospodaření za rok 2021
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2021
 5. Navýšení nájemného pro nečleny družstva
 6. Navýšení fondu oprav
 7. Navýšení odměny pro orgány družstva
 8. Schválení nového Sazebníku poplatků BD Mezírka 16
 9. Volba náhradníků do představenstva
 10. Volba náhradníků do kontrolní komise 
 11. Diskuse
 12. Závěr.

Nemůžete-li se členské schůze zúčastnit, můžete se pro účast na členské schůzi nechat zastoupit. Plná moc pro zastupování musí být písemná.

Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než 1/3 všech členů družstva. V případě zastupování se zástupce člena družstva prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.

Formulář plné moci je ke stažení na našich webových stránkách, nebo u členů představenstva.
(www.mezirka16.cz - Dokumenty ke stažení)

Návrhy navýšení nájemného, fondu oprav, odměn pro orgány družstva a Sazebník poplatků k nahlédnutí na našich webových stránkách.    
(www.mezirka16.cz - Dokumenty ke stažení - Návrhy pro schůzi)

Účetní uzávěrku za rok 2021 je k nahlédnutí na našich webových stránkách.    
(www.mezirka16.cz - Dokumenty ke stažení – Zpráva o hospodaření)

Aktuální proticovidové opatření :
V případě konání valné hromady, členské schůze družstva nebo voleb orgánu právnické osoby neplatí žádné omezení.

www.mezirka16.cz.
V Ostravě dne 7.května 2022, představenstvo BD.

 

 


 

Vyúčtování služeb 2021


1.  V neděli 10.4.2022 od 18:00 do 19:15 bude v kanceláři družstva (v suterénu domu) probíhat výdej Vyúčtování služeb za rok 2021. Prosíme o dodržování (pokud možno) následného harmonogramu :
18:00 – 18:15 – 1 , 2 a 3 patro
18:15 – 18:30 – 4 , 5 a 6 patro
18:30 – 18:45 – 7 , 8 a 9 patro
18:45 – 19:00 – 10 , 11 , 12 a 13 patro

2.  Ve středu 13.4.2022 od 19:00 do 19:20 pro ty, kdo nemůžou v neděli.

Současně bude provedena kontrola
-    bankovního účtu  
-    kontaktů (telefonního čísla, emailové adresy)
-    seznamu osob v bytové jednotce
Pokud byla v poslední době nějaká změna u výše uvedených údajů, tak si je připravte k nahlášení.


Představenstvo BD


Mimořádná splátka Raiffeisen stavební spořitelny

Členská schůze se usnesla a povolila členům družstva využít mimořádnou splátku úvěru družstva u Raiffeisen stavební spořitelny k doplacení dlužné částky přepočtenou na bytovou jednotku, která jim je pronajata. Po zaplacení se družstevník nebude nadále podílet na splácení tohoto úvěru. Poté mu bude vystaveno potvrzení o splacení podílu úvěru dané bytové jednotky a v novém Výpočtovém listě u položky Splátka úvěru bude 0,-Kč.

Pro ostatní členy se nic nemění.

Informace k mimořádné splátce :

Mimořádná splátka bude provedena ke dni 31.05.2022

Jedná se o tyto částky:

     Byt 3+1                    byt 2+1(byt 1 a 4)         byt 2+1(byt 2 a 3)           byt 1+kk
398.103,53 Kč                 369.482,46 Kč               370.231,10 Kč          170.977,78 Kč

Z důvodu, že žádost musí být doručena Raiffeisen stavební spořitelně nejméně 30 dnů dopředu      a uvádí se v ní přesná částka, bude se žádost odesílat 25.4.2022.

Splatnost patřičné částky bude 21.4.2022.

Přesné instrukce k využití mimořádné splátky budou sděleny vážným zájemcům.

Pro přesné instrukce nebo jiné informace prosím využívejte emailovou komunikaci (mezirka16@gmail.com), popř. telefon (724 940 216).

Další mimořádná splátka bude podle zájmu členů družstva a následné domluvě, max 2x ročně.

Představenstvo BD


 

UPOZORNĚNÍ

Dne 12.01. 2022 bude v našem domě probíhat oprava topné soustavy. Práce budou probíhat v bytě 28 od 9:00 hod.

Žádáme byty 04, 10, 16, 22, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70
aby na topení napojené na stoupačku v kuchyni otevřeli ventily naplno !

 

Představenstvo BD.


 

 
 

Výměna radiátorových ventilů a termostatických hlavic

 

Dne 4.11. 2021 budou v našem domě probíhat dokončovací práce na výměně radiátorových ventilů a termostatických hlavic firmou Instalatérství Kabát (tel: 731 787 919).

Práce budou začínat od 7:30 hod.

Žádáme byty  3+1 – 2, 48, 66 - z důvodu odvzdušnění

                        1+1 – 7, 26, 71, 72

o zpřístupnění bytů a uvolnění prostoru kolem radiátorových ventilů.

Dále byty 3+1 – 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 54, 60

                 1+1 – všechny ostatní

nutno otevřít ventily naplno !

 

Dle stanov BD:  Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvem pověřené osobě  zajištění řádné údržby, úprav, oprav a provozu bytu, jiných bytů v domě, společných prostorů a domu jako celku, kontrolu stavu bytu, nebo provedení instalace a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Nájemce je za tímto účelem a za účelem provedení udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných Družstvem povinen umožnit přístup do bytu a jeho příslušenství, a to v rozsahu nezbytně nutném.

Představenstvo BD.


 

 

Mimořádná splátka Raiffeisen stavební spořitelny

Členská schůze se usnesla a povolila členům družstva využít mimořádnou splátku úvěru družstva u Raiffeisen stavební spořitelny k doplacení dlužné částky přepočtenou na bytovou jednotku, která jim je pronajata. Po zaplacení se družstevník nebude nadále podílet na splácení tohoto úvěru. Poté mu bude vystaveno potvrzení o splacení podílu úvěru dané bytové jednotky a v novém Výpočtovém listě u položky Splátka úvěru bude 0,-Kč.

Pro ostatní členy se nic nemění.

Informace k mimořádné splátce

Mimořádná splátka bude provedena ke dni 30.11.2021

Jedná se o tyto částky:

     Byt 3+1                        byt 2+1(byt 1 a 4)                  byt 2+1(byt 2 a 3)                  byt 1+kk

408.869,64 Kč                      379.474,56 Kč                      380.243,45 Kč                 175.601,62 Kč

Z důvodu, že žádost musí být doručena Raiffeisen stavební spořitelně nejméně 30 dnů dopředu a uvádí se v ní přesná částka, bude se odesílat 25.10.2021.

Splatnost patřičné částky bude 21.10.2021.

Přesné instrukce k využití mimořádné splátky budou sděleny vážným zájemcům.

Pro přesné instrukce nebo jiné informace prosím využívejte emailovou komunikaci, popř. telefon.

Další mimořádná splátka bude podle zájmu členů družstva a následné domluvě, max 2x ročně.

David Michalczyk

představenstvo BD


 

Výměna radiátorových ventilů a termostatických hlavic

 

Ve dnech 4. – 8.10. 2021 bude v našem domě probíhat výměna radiátorových ventilů a termostatických hlavic firmou Instalatérství Kabát (tel: 731 787 919).

Práce budou začínat od 7:30 hod. směrem z hora dolů.

 

Pondělí  4.10. – byty – 65,59,53,47,41,35,29,17,11,5,1

Byt 23 přítomen být nemusí, ale nutno otevřít ventily naplno.

Úterý 5.10.      – byty – 66,60,54,48,42,36,30,24,18,12,6,2

Středa 6.10.    – byty – 69,63,57,51,45,39,33,27,21,15,9,3

Čtvrtek 7.10.   – byty – 70,64,58,52,46,40,34,28,22,16,10,4

Pátek 8.10.      – byty – 71,72,67,68,61,62,55,49,50,43,44,

                                      37,38,31,32,25,26,19,13,14,7

Byty 8,20,56 přítomní být nemusí, ale nutno otevřít ventily naplno.

 

Žádáme všechny o zpřístupnění bytů a uvolnění prostoru kolem radiátorových ventilů.

Dle stanov BD:  Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvem pověřené osobě  zajištění řádné údržby, úprav, oprav a provozu bytu, jiných bytů v domě, společných prostorů a domu jako celku, kontrolu stavu bytu, nebo provedení instalace a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Nájemce je za tímto účelem a za účelem provedení udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných Družstvem povinen umožnit přístup do bytu a jeho příslušenství, a to v rozsahu nezbytně nutném.

 

Upozornění: při výměně ventilu bude manipulováno s trubkou, která prochází zdí do stoupačky. Tento otvor by správně měl být volný. Pokud ho má někdo zasádrovaný, může dojít  k opadání této sádry. Případnou opravu si řeší každý svépomocí.

představenstvo BD.


 

UPOZORNĚNÍ

 Dne 10.9.2021 v době od 08:00 do 10:00 hod. proběhne v našem domě kontrola radiátorových ventilů před následnou výměnou. Kontrolu a výměnu bude provádět fy. Instalatérství Kabát.

Proto Vás žádáme o zpřístupnění bytů.

Ten, kdo v požadovanou dobu nemůže být doma, prosíme o změření průměru přívodního potrubí před ventilem. Následně nahlaste naměřené rozměry a zda je ventil přímý nebo rohový.  Kdo má ventily v nedávné době měněné a v pořádku, měřit nemusí, pouze nahlásí, že to má OK. 

 

 

Hlásit můžete: Instalatérství Kabát – tel: 731 787 919                                           

                        nebo představenstvu – p.Michalczyk   tel: 724 940 216                                                                                      p.Zbořil            tel: 724 771 163

Kdyby si někdo s měřením nevěděl rady, představenstvo Vám pomůže.

 

Upozornění

           Na přerušení dodávky pitné vody dne 14.9.2021           od 8:30 do cca 14:30 hod. z důvodu opravy havarijního stavu zařízení.

Kompletní informace zde:


     POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Představenstvo Bytového družstva Mezírka 16, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Petruškova 2764/16, PSČ 700 30,
IČ: 030 33 228, svolává dle čl. 23 stanov členskou schůzi bytového družstva

Datum a místo konání:     16. 9. 2021 v 18:00 hodin, prezence členů od 17:30 hodin,                                                                                      sál Domova Korýtko

Program jednání:
1.    Zahájení
2.    Volba předsedajícího
3.    Seznámení s dosavadní činností orgánů BD a zprávou o hospodaření za rok 2020
4.    Schválení účetní závěrky za rok 2020
5.    Projednání žádosti členů družstva – Využití mimořádné splátky úvěru družstva u       
       Raiffeisen stavební spořitelny k doplacení úvěru za jejich bytovou jednotku.
6.    Volba náhradníků do představenstva
7.    Volba náhradníků do kontrolní komise  
8.    Diskuse
9.    Závěr.


Žádáme o splnění aktuálních proticovidových opatření :
•    každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95,
•    osoby jsou usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné domácnosti).
Dále musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
•    absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
•    absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 72 hodinách,
•    absolvování RAT za online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud o    něm       dohlížející zdravotník vydá doklad,
•    absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, takový test má platnost 72 hod.,
•    mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
•    mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny,
•    u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Nemůžete-li se členské schůze zúčastnit, můžete se pro účast na členské schůzi nechat zastoupit. Plná moc pro zastupování musí být písemná.

Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než 1/3 všech členů družstva. V případě zastupování se zástupce člena družstva prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.

Formulář plné moci je ke stažení , nebo u členů představenstva.

V Ostravě dne 1.září 2021, představenstvo BD. 

VYPLÁCENÍ  PŘEPLATKU VYÚČTOVÁNÍ  SLUŽEB 2020

V neděli 13.06.2021 od 18:00 do 18:30 proběhne výplata přeplatků Vyúčtování služeb za rok 2020 v kanceláři BD (suterén domu).   


 

UPŘESNĚNÍ
K VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB 2020

Reklamační lhůta je 30 dní od převzetí tohoto protokolu.

Nedoplatky budou zahrnuty do SIPO v 6/2021. V případě, že nedoplatek nebude naveden do SIPO, jste povinni jej uhradit do pokladny nebo na účet (BD) nejpozději do 31.7.2021.

Přeplatky budou vypláceny z pokladny nebo z účtu BD.


 

Kontrola plynoinstalace

 

Žádáme nájemníky bytů s plynovou připojkou o zpřístupnění bytů k provedení periodické revize.

Kontrola bude provedena dne 19.5.2021 v době 8:00 - 10:00 h, nebo 16:00 - 18:00 h.

Kontaktní telefon : 722 002 065

Děkujeme za pochopení.


 

SEŘÍZENÍ OKEN
 

Dne 10.5.2021 začne seřizovaní oken ve všech bytech tohoto domu.
Proto žádáme všechny nájemníky o zpřístupnění bytu v následujících  termínech dle harmonogramu :

10.5. Pondělí    8:00-12:00  13:00-18:00
                         poschodí  13,12,11

11.5. Úterý       8:00-12:00  13:00-18:00
                         poschodí 10,9,8

12.5. Středa      8:00-12:00  13:00-16:00
                         poschodí 7,6,5

13.5. Čtvrtek    8:00-12:00-13:00-18:00
                         poschodí 4,3,2

14.5. Pátek       8:00-12:00-13:00-16:00
                         poschodí 1 + rezerva

Každý  po ukončení servisu, podepíše panu Hrabovskému/servisní technik/, převzetí seřízení oken.  Kontaktní tel. na technika - 736 169 556.
Děkujeme za pochopení.


 

Vyúčtování služeb 2020


1.  V neděli 11.4.2021 od 18:00 do 20:15 bude v kanceláři družstva (v suterénu našeho domu) probíhat výdej Vyúčtování služeb za rok 2020. Z důvodu pandemie covid-19 prosíme   o dodržování (pokud možno) následného harmonogramu :
18:00 – 18:10 – 1 patro                         18:10 – 18:20 – 2 patro
18:20 – 18:30 – 3 patro                         18:30 – 18:40 – 4 patro
18:40 – 18:50 – 5 patro                         18:50 – 19:00 – 6 patro
19:00 – 19:10 – 7 patro                         19:10 – 19:20 – 8 patro
19:20 – 19:30 – 9 patro                         19:30 – 19:40 – 10 patro
19:40 – 19:50 – 11 patro                       19:50 – 20:00 – 12 patro
20:00 – 20:10 – 13 patro


2.  Ve čtvrtek 15.4.2020 od 19:30 do 20:00 pro ty, kdo nemůžou v neděli.

Současně bude provedena kontrola
-    bankovního účtu  
-    kontaktů (telefonního čísla, emailové adresy)
-    seznamu osob v bytové jednotce
Pokud byla v poslední době nějaká změna u výše uvedených údajů a Vy jste je ještě nenahlásili představenstvu nebo pí.Teprové, tak si je připravte.


UPOZORNĚNÍ !

 

Na schodišti v našem domě se našla injekční stříkačka. V takovém případě přivolejte Městskou policii (te.156),která provede sběr kontaminovaného materiálu a dejte vědět někomu z představenstva.

Nesbírejte takové věci ze země a nevhazujte do komunálního odpadu.

Buďte prosím opatrní a všímejte si, koho pouštíte do domu.


 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

1. Všem osobám se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje   pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový   pokoj),
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků od 1.3.2021


                                                     Oprava revizních závad plynu

Začátkem února proběhne v našem domě oprava revizních závad plynu. Práce bude provádět firma:
Petr Dymanus   www.revize-ostrava.cz   tel:775 901 067

Týká se to těchto bytů : 01,03,04,06,,09,12,15,24,27,28,29,36,39,40,41,45,46,51,57,60,63,65,69,70.

Kdo má zájem o odstranění revizní závady zmíněnou firmou, prosím poznačte to do tabulky umístěné ve vestibulu chodby domu do neděle 24.01.2021.(popř. kontaktujte někoho z představenstva).
Firmě bude předáno Vaše tel. číslo, následně Vás bude firma kontaktovat a domluví si s Vámi vše potřebné.
Opravu si hradí každý sám.

Orientační ceny :
Krátká nerez hadice  – 1500,-Kč
Dlouhá nerez hadice s otočnou koncovkou – 1800,-Kč
Kdo mění potrubí za hadici s uzávěrem nutno připočíst + 200,-Kč za kulový kohout.

Výsledky revize plynu:


Oznámení

 

Správce domu paní Martina Teprová bude 20.7.2020 - 24.7.2020 a 10.8.2020 - 21.8.2020 čerpat dovolenou.

Děkuje za pochopení.


 

Postup při přestavbě bytového jádra a jiných stavebních úprav

 

Ze zákona je Bytové družstvo Mezírka 16 ( dále jen BD ) povinno zaznamenávat do technické dokumentace stavební změny domu.

 

Jak začít – stavebním povolením, nebo bez něho ?

 

Přestavba bytového jádra ( koupelna, WC ).

Pokud stavebník ( nájemník – družstevník ) použije lehký stavební materiál např. Sádrokarton, Ytong a nahradí jím dosavadní „umakart“, nezasáhne do společného rozvodu plynu, vody, elektroinstalace a odpadů, není zapotřebí stavebního povolení.

Zůstává však povinnost ohlásit BD rozsah stavebních prací.

 

Důvod, proč stavebník ( nájemník – družstevník ) musí ohlásit BD stavební práce.

1. BD musí do technické dokumentace domu zapsat změnu, že v bytě xy jsou provedeny stavební úpravy v ohlášeném rozsahu.

2. Stavebník musí brát na vědomí, že zatížení tíhou stavebního materiálu např. jen o váze 1000 kg    a takovou úpravu časem provede všech 72 bytů, tak zátěž domu se zvedne o 72 tun !

3. Vyzděná stavba koupelny, WC nemá nosnou podporu souseda pod ním. Stojí vlastně na stropě souseda a jeho „umakartové“ jádro netvoří žádnou pevnostní podporu stropu.

4. U všech domů našeho typu byla provedena injektáž ( zpevnění panelů ) od 1.p. do 6.p. z důvodu nedostatečné pevnosti ( nosnosti ) pro 13podlažní dům.

5. BD musí zajistit bezpečnost stavby ( domu ) jako celku.

 

Větší stavební úpravy.

Zásahem do nosné konstrukce domu, rozvodu plynu, elektroinstalace, protipožárních opatření, vlivu na životní prostředí a je ohrožena bezpečnost stavby, pak se ze zákona vyžaduje projektová dokumentace, stavební povolení a následná revize.

 

Dozoru stavebního úřadu podléhají i stavby a práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení !

 

Prosíme nájemníky – družstevníky za pochopení. Nejedná se o samozvanou zvůli představenstva BD, ale o oprávněnou starost za dodržování zákonů, předpisů a norem. Starostí nás všech nejsou jen krásné byty uvnitř, ale taky vzhled a bezpečnost domu jako celku.

 

Dokument je ke stažení zde


Obsah stránek roku 2014 – 2020 najdete v sekci - Archiv stránek.