Aktuality

Oznámení

Správce domu pí.Teprová bude ve dnech 16.7.2021-23.7.2021 a 9.8.2021-20.8.2021 čerpat dovolenou.


 

VYPLÁCENÍ  PŘEPLATKU VYÚČTOVÁNÍ  SLUŽEB 2020

V neděli 13.06.2021 od 18:00 do 18:30 proběhne výplata přeplatků Vyúčtování služeb za rok 2020 v kanceláři BD (suterén domu).   


 

UPŘESNĚNÍ
K VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB 2020

Reklamační lhůta je 30 dní od převzetí tohoto protokolu.

Nedoplatky budou zahrnuty do SIPO v 6/2021. V případě, že nedoplatek nebude naveden do SIPO, jste povinni jej uhradit do pokladny nebo na účet (BD) nejpozději do 31.7.2021.

Přeplatky budou vypláceny z pokladny nebo z účtu BD.


 

Kontrola plynoinstalace

 

Žádáme nájemníky bytů s plynovou připojkou o zpřístupnění bytů k provedení periodické revize.

Kontrola bude provedena dne 19.5.2021 v době 8:00 - 10:00 h, nebo 16:00 - 18:00 h.

Kontaktní telefon : 722 002 065

Děkujeme za pochopení.


 

SEŘÍZENÍ OKEN
 

Dne 10.5.2021 začne seřizovaní oken ve všech bytech tohoto domu.
Proto žádáme všechny nájemníky o zpřístupnění bytu v následujících  termínech dle harmonogramu :

10.5. Pondělí    8:00-12:00  13:00-18:00
                         poschodí  13,12,11

11.5. Úterý       8:00-12:00  13:00-18:00
                         poschodí 10,9,8

12.5. Středa      8:00-12:00  13:00-16:00
                         poschodí 7,6,5

13.5. Čtvrtek    8:00-12:00-13:00-18:00
                         poschodí 4,3,2

14.5. Pátek       8:00-12:00-13:00-16:00
                         poschodí 1 + rezerva

Každý  po ukončení servisu, podepíše panu Hrabovskému/servisní technik/, převzetí seřízení oken.  Kontaktní tel. na technika - 736 169 556.
Děkujeme za pochopení.


 

Vyúčtování služeb 2020


1.  V neděli 11.4.2021 od 18:00 do 20:15 bude v kanceláři družstva (v suterénu našeho domu) probíhat výdej Vyúčtování služeb za rok 2020. Z důvodu pandemie covid-19 prosíme   o dodržování (pokud možno) následného harmonogramu :
18:00 – 18:10 – 1 patro                         18:10 – 18:20 – 2 patro
18:20 – 18:30 – 3 patro                         18:30 – 18:40 – 4 patro
18:40 – 18:50 – 5 patro                         18:50 – 19:00 – 6 patro
19:00 – 19:10 – 7 patro                         19:10 – 19:20 – 8 patro
19:20 – 19:30 – 9 patro                         19:30 – 19:40 – 10 patro
19:40 – 19:50 – 11 patro                       19:50 – 20:00 – 12 patro
20:00 – 20:10 – 13 patro


2.  Ve čtvrtek 15.4.2020 od 19:30 do 20:00 pro ty, kdo nemůžou v neděli.

Současně bude provedena kontrola
-    bankovního účtu  
-    kontaktů (telefonního čísla, emailové adresy)
-    seznamu osob v bytové jednotce
Pokud byla v poslední době nějaká změna u výše uvedených údajů a Vy jste je ještě nenahlásili představenstvu nebo pí.Teprové, tak si je připravte.


UPOZORNĚNÍ !

 

Na schodišti v našem domě se našla injekční stříkačka. V takovém případě přivolejte Městskou policii (te.156),která provede sběr kontaminovaného materiálu a dejte vědět někomu z představenstva.

Nesbírejte takové věci ze země a nevhazujte do komunálního odpadu.

Buďte prosím opatrní a všímejte si, koho pouštíte do domu.


 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

1. Všem osobám se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje   pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový   pokoj),
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků od 1.3.2021


                                                     Oprava revizních závad plynu

Začátkem února proběhne v našem domě oprava revizních závad plynu. Práce bude provádět firma:
Petr Dymanus   www.revize-ostrava.cz   tel:775 901 067

Týká se to těchto bytů : 01,03,04,06,,09,12,15,24,27,28,29,36,39,40,41,45,46,51,57,60,63,65,69,70.

Kdo má zájem o odstranění revizní závady zmíněnou firmou, prosím poznačte to do tabulky umístěné ve vestibulu chodby domu do neděle 24.01.2021.(popř. kontaktujte někoho z představenstva).
Firmě bude předáno Vaše tel. číslo, následně Vás bude firma kontaktovat a domluví si s Vámi vše potřebné.
Opravu si hradí každý sám.

Orientační ceny :
Krátká nerez hadice  – 1500,-Kč
Dlouhá nerez hadice s otočnou koncovkou – 1800,-Kč
Kdo mění potrubí za hadici s uzávěrem nutno připočíst + 200,-Kč za kulový kohout.

Výsledky revize plynu:


Oznámení

 

Správce domu paní Martina Teprová bude 20.7.2020 - 24.7.2020 a 10.8.2020 - 21.8.2020 čerpat dovolenou.

Děkuje za pochopení.


 

Postup při přestavbě bytového jádra a jiných stavebních úprav

 

Ze zákona je Bytové družstvo Mezírka 16 ( dále jen BD ) povinno zaznamenávat do technické dokumentace stavební změny domu.

 

Jak začít – stavebním povolením, nebo bez něho ?

 

Přestavba bytového jádra ( koupelna, WC ).

Pokud stavebník ( nájemník – družstevník ) použije lehký stavební materiál např. Sádrokarton, Ytong a nahradí jím dosavadní „umakart“, nezasáhne do společného rozvodu plynu, vody, elektroinstalace a odpadů, není zapotřebí stavebního povolení.

Zůstává však povinnost ohlásit BD rozsah stavebních prací.

 

Důvod, proč stavebník ( nájemník – družstevník ) musí ohlásit BD stavební práce.

1. BD musí do technické dokumentace domu zapsat změnu, že v bytě xy jsou provedeny stavební úpravy v ohlášeném rozsahu.

2. Stavebník musí brát na vědomí, že zatížení tíhou stavebního materiálu např. jen o váze 1000 kg    a takovou úpravu časem provede všech 72 bytů, tak zátěž domu se zvedne o 72 tun !

3. Vyzděná stavba koupelny, WC nemá nosnou podporu souseda pod ním. Stojí vlastně na stropě souseda a jeho „umakartové“ jádro netvoří žádnou pevnostní podporu stropu.

4. U všech domů našeho typu byla provedena injektáž ( zpevnění panelů ) od 1.p. do 6.p. z důvodu nedostatečné pevnosti ( nosnosti ) pro 13podlažní dům.

5. BD musí zajistit bezpečnost stavby ( domu ) jako celku.

 

Větší stavební úpravy.

Zásahem do nosné konstrukce domu, rozvodu plynu, elektroinstalace, protipožárních opatření, vlivu na životní prostředí a je ohrožena bezpečnost stavby, pak se ze zákona vyžaduje projektová dokumentace, stavební povolení a následná revize.

 

Dozoru stavebního úřadu podléhají i stavby a práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení !

 

Prosíme nájemníky – družstevníky za pochopení. Nejedná se o samozvanou zvůli představenstva BD, ale o oprávněnou starost za dodržování zákonů, předpisů a norem. Starostí nás všech nejsou jen krásné byty uvnitř, ale taky vzhled a bezpečnost domu jako celku.

 

Dokument je ke stažení zde


Obsah stránek roku 2014 – 2020 najdete v sekci - Archiv stránek.